Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.Visās pasaules valstīs kurās ir attīstīta brīvā tirgus ekonomika un līdz ar to arī Latvijas Republikā paralēli valsts tiesu sistēmas tiesām ir izveidoti tādi leģitīmi veidojumi kā arbitrāžas jeb šķīrējtiesas. Šķīrējtiesas var būt izveidotas konkrēta strīda izšķiršanai, kā arī var darboties pastāvīgi. Pastāvīga šķīrējtiesa ir neatkarīga, nevalstiska, alternatīva strīdu izšķiršanas institūcija, kuru ir izveidojusi viena, vai vairākas juridiskās personas. Šādas pastāvīgas šķīrējtiesas mērķis ir sekmēt ātru un likumīgu strīdu izšķiršanu saimnieciskos, komerciālos un citos šķīrējtiesai piekrītošajos strīdos, kas jau radušies vai var rasties nākotnē.